fbpx

Lưu trữ thẻ: tháo heo brembo xem bên trong

THÁO TUNG CON BREMBO 4 PIS BILLET XEM BÊN TRONG

Tháo 2 mảnh heo dầu Brembo 4 pis

THÁO TUNG CON BREMBO 4 PIS BILLET XEM BÊN TRONG Việc mổ xẻ con Brembo 4 piston của TTRACING khuyến cáo anh em không nên làm tại nhà nếu không cos tool chuyên dụng. Từ ngữ diễn tả đầu tiên đó là … cực kỳ khó tháo. Nên việc anh em tự ý tháo ở […]