fbpx

Lưu trữ thẻ: Heo dầu Frando 4 pis

Heo dầu FCC-682 cho Honda SH150, SH350i

Heo dầu FCC-682 cho Honda SH150, SH350i

Heo dầu FCC-682 cho Honda SH150, SH350i Heo dầu FCC-682 cho Honda SH150, SH350i là dòng heo dầu 4 pis chủ động, quí khách có thể gắn được bên trái hoặc bên phải đều được. Sản phẩm được sản xuất bời Frando Racing Taiwan. Một số hình ảnh gắn trên xe Honda SH, Quí khách […]