fbpx

Lưu trữ thẻ: heo dầu Accossat

Một số mẩu heo dầu Accossato tại Việt Nam

ACCOSSATO RACING

Một số mẩu heo dầu Accossato tại Việt Nam Accossato là một thương hiệu nghiên cứu, sản xuất đồ chơi xe cao cấp tại Italia. Là một trong những thương hiệu lớn, tham gia trong nhiều giải đua Moto GP, Moto3, các giải đủa công thức 1… Dưới đây là một số hình ảnh sản […]