fbpx

Lưu trữ thẻ: Heo dầu 4 pis accossato

Độ heo dầu 4 pis Accossato cho Honda SH 350i

Độ heo dầu 4 pis Accossato cho Honda SH 350i

Độ heo dầu 4 pis Accossato cho Honda SH 350i Độ heo dầu 4 pis Accossato cho Honda SH350.  Là một trong những dòng tay ga có công suất khủng nhất hiện này cho dòng xe tay ga 350cc. Do đó, trang bị cho xe 1 con heo hiệu suất cao là điều không thể […]