fbpx

Lưu trữ thẻ: Độ heo dầu honda sonic

Nâng cấp heo Brembo cho dòng xe máy tại Việt Nam

Nâng cấp tay thắng Brembo cùm tăng Accossato, cùm đề Domino

Nâng cấp heo Brembo cho dòng xe máy tại Việt Nam. Độ heo Brembo cho Suzuki Raider, Honda Sonic Winner Độ heo Brembo cho Suzuki Raider, Hoda Sonic Winner giúp tăng hiệu suất thắng cho xe. Với khối động cơ 150cc nhưng thắng trước 1 pis của Honda Winner hoặc Sonic khá tệ. Heo zin […]