fbpx

Lưu trữ thẻ: CNC dàn chân cao cấp

CNC dàn chân cao cấp cho các dòng xe

CNC pát heo nguyên khối

CNC dàn chân cho các dòng xe như Honda SH, SH150i/300i/350i và các dòng xe khác theo yêu cầu. Sản phẩm được sử dụng nhôm kỹ thuật phù hợp với làm gắp nhôm. CNC theo yêu cầu, họa tiết theo yêu cầu. Cá nhân hóa bằng các khắc tên, khắc Laser theo yêu cầu của quí khách.