fbpx

Lưu trữ thẻ: CBR150 2022

Độ đồ chơi cho xe CBR150 2022

Tay thắng Brembo Corsa Corta RCS19

Độ đồ chơi cho xe CBR150 2022 CBR 150 2022 thường bị anh em kêu là to xác rẻ tiền, do đi cục máy của con Underbone Honda Sonic ( cơ mà máy CB có tinh chỉnh rất nhiều chứ không phải bê nguyên xi qua à nha! Thôi thì mình độ thêm cho nó […]