fbpx

DĨA THẮNG TBT 220mm

1.650.000,0

DĨA THẮNG TBT 220mm

Tên sản phẩm: Dĩa thắng 220mm

Nơi Sản xuất: Việt Nam

Size dĩa: 220mm

Gắn được trước hoặc sau.